divendres, 18 d’abril de 2008

De mica en mica

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2008/04/15/pdf/2008_4498.pdf

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)

Núm. 5742 / 15.04.2008

Conselleria d’Educació

DECRET 47/2008, d’11 d’abril, del Consell, pel que es modifica el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la Universitat d’Alacant. [2008/4498]

L’Estatut de la Universitat d’Alacant va ser aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, d’acord amb les previsions contingudes en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

Posteriorment, la Universitat d’Alacant va interposar recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel que fa a la redacció final donada a l’article 2.k) del citat Estatut.

En virtut de la sentència ferma de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es va estimar el recurs interposat per la Universitat d’Alacant contra el Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar l’Estatut de la dita universitat, i es reconeix el dret al fet que el Consell aprove i publique l’article 2.k) de l’Estatut de la Universitat d’Alacant d’acord amb el text original enviat per esta.

Mitjançant un edicte de 26 d’octubre de 2005, es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la decisió de la sentència mencionada. Posteriorment, la Universitat d’Alacant ha sol·licitat l’execució de sentència.

Per tot això, i en compliment del que establixen els articles 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, és procedent portar a terme les declaracions contingudes en la decisió de la sentència, per la qual cosa, a proposta del conseller d’Educació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 d’abril de 2008,

DECRETE

Article únic. Modificació de l’article 2.k) de l’Estatut de la Universitat d’Alacant
Modificar, perquè ho ha acordat així la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en sentència ferma de 20 de juny de 2005, l’article 2.k) de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, que queda redactat amb el text enviat per esta.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 11 d’abril de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN


Sí amics, això és còpia-i-enganxa del DOGV. Direu: «I a mi què m'importen els estatuts de la UA?» Doncs sí. Sabeu què diu l'article 2.k, que el govern valencià s'ha hagut de retractar i permetre que sigui vigent? En aquell article es denomina la llengua nostra com a «valencià segons l'Estatut d'Autonomia» però «acadèmicament català».

La Generalitat Valenciana havia modificat aquesta redacció aprovada pel claustre de la Universitat d'Alacant el 2004, però la institució ho va recórrer al Tribunal Superior de Justícia valencià. El decret que us he enganxat es va debatre al ple del govern valencià l'11 d'abril passat a instàncies del conseller d'Educació, Alejandro Font de Mora (el que signa, juntament amb el Camps, que sí deveu saber qui és). La d'Alacant és la primera de les universitats que la Generalitat Valenciana li reconeix el dret a fer servir el terme català per referir-se a la llengua. El 2005, el Tribunal Superior de Justícia també va reconèixer el dret a les universitats de València i Castelló. Tot i la resolució judicial, però, encara esperen que el govern valencià aprovi la publicació. (Aquest paràgraf està mig copiat d'un bloc a què he arribat per casualitat i per això he sabut la notícia; estava molt ben explicat, no? Jo només hi he fet el toc personal. Evidentment, us he de posar l'enllaç, si no, no seria just. Aquí és!)

Així doncs, aquesta és una bona notícia una setmana abans d'anar cap a Alacant a commemorar (hi ha gent que ho celebra: uns perquè ho celebren i els altres igual que celebren una reunió) els 301 anys de la conquesta espanyola (i borbònica) del nostres reialmes (no entenc aquells que parlen de 1714). Evidentment, en el moment oportú ja en tindreu una crònica. Si no hi pensàveu i dieu: «Hòstia, cony, jo també hi vull anar!», hi ha un tren organitzat que hi va a fer el dia i torna després del concert (sona Antònia Font, Betagarri, la Gossa sorda i Mugroman). Tren, dinar i concert surt a 40 herois (depèn de l'economia i el temps disponible pot ser assumible, no? Jo he demanat festa a la feina. S'hi ha d'anar!) (Si voleu informació, feu clic aquí). Per cert, és el primer any que es fa a Alacant, sempre s'havia fet a València, però enguany és vol fer força per tot allò de tv3 (la seva). És trist haver de defensar tv3, ni que tinguin en compte la perifèria, a part del temps (que pse) i Caçadors de paraules (folklorisme: «Que majo! Mira aquell imbècil de poble quina parauleta més divertida que diu! Oh, mireu-lo, mireu-lo!»). Prou!, prest seré sospitós de blaverisme i gonellisme, però cada dia estic més cremat del centralisme de sempre i mireu com estem, que els governs encara no ens acaben de reconèixer la nostra unitat. Tots a una o deixem-ho estar!!!

2 comentaris:

Pere Cotte ha dit...

Xiquet!, no te m'escalfis que a Alacant, si hi vas amb aquests ànims, encara et faran quedar al concert de Mugroman! Els coneixes? Pel nom fan cara de poder-se convertir en un dels teus grups preferits...

M'alegro que ens mantinguis informats sobre aquesta mena de qüestions, que moltes vegades ens passen desapercebudes (l'oficialització del català a la Catalunya Nord n'és un exemple flagrant, no et sembla?).

A reveure! Alacant sí!

Ciceró Pascual ha dit...

Això de la Catalunya Nord és un gol que ens han colat a tots. Jo encara no sé ben bé què ha passat... (Sembla que el català és oficial a la Catalunya Nord, però només ho sembla i ho va dir Vilaweb dos o tres mesos després que ho fos. Així estem de ben comunicats i informats entre el nord i el sud.)

A Mugroman no els conec de res, però ja m'hi faré amic, com amb els de Pepet i Marieta (encara tenc el correu del guitarrista i no sé per què). Deu ser un home que menja mugrons?